برگزاری دوره های آموزش مهارتهای رفتاری ویژه کودکان کم توان به کوشش آستان قدس عباسی

موسسه الکفیل وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی مسئولیت برگزاری دوره های آموزشی و برنامه های تخصصی جهت ارتقای مهارتهای سازگاری کودکان کم توان قادر به یادگیری در زمینه های آموزشی، رفتاری و خود پروری را به عهده دارد.

این موسسه همچنین در تقویت توانمندیها و مهارتهای اجتماعی، آموزشی و حرفه ای دانش آموزان نقش موثر ایفاء می کند، به طوری که به در برقراری ارتباط این کودکان با جامعه و بر آمدن از عهده نقشی که در جامعه دارند؛ کمک موثری می کند.

همه مهارتهای آموزشی این موسسه مطابق با برنامه های علمی – پژوهشی تدریس می شود تا توانبخشی کودکان ناتوان به بهترین وجه صورت پذیرد.

شایان ذکر است، موسسه الکفیل پذیرای کودکانی است که دارای ناتوانی جزئی و در عین حال قادر به یادگیری هستند. این ناتوانی و معلولیت کودکان یا ذهنی در سطح هوش زیر متوسط و یا ابتلای آنها به سندرم داون است و یا اینکه دارای وضعیت روانی بسیار دشواری هستند؛ مانند وضعیت سکوت اختیاری یا افسردگی روحی و همچنین برخی کودکان دارای مشکلات گفتاری و نیز کودکان مبتلا به اوتیسم را نیز شامل می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: