بیمارستان تخصصی الکفیل › میزبانی بیمارستان تخصصی الکفیل از دکتر مهدی عبدالله
08 / 02 / 2017
تعداد بازدیدها : 1,602
دفعات دانلود : 0
دانلود
بیمارستان تخصصی الکفیل میزبان دکتر مهدی عبد الله - دکتر مهدی عبدالله متخصص بیماری های داخلی پس از بازگشت به وطن، در بیمارستان تخصصی الکفیل به معاینه بیماران عراقی پرداخت.