گالری فیلم » بیمارستان تخصصی الکفیل
این بخش به خدمات پزشکی و درمانی ارائه شده در بیمارستان الکفیل اختصاص دارد
تعداد بازدیدها : 68,877 تعداد پوشه ها : 44
1,702 بازدید
09 / 08 / 2017
پزشکان بدون مزد - شهر حله - استان بابل
پزشکان بدون مزد - شهر حله - استان بابل
1,121 بازدید
09 / 08 / 2017
یمارستان تخصصی الکفیل
درمان مجروحان انفجار تروریستی در کشور سوریه در بیمارستان تخصصی الکفیل
2,608 بازدید
06 / 08 / 2017
سلامت شما هدف ماست
سلامت شما هدف ماست - بیمارستان تخصصی الکفیل https://www.facebook.com/alkafeel.global
2,826 بازدید
25 / 05 / 2017
ورودی بیمارستان تخصصی الکفیل / اطلاعات
ورودی بیمارستان تخصصی الکفیل / اطلاعات
2,088 بازدید
24 / 05 / 2017
میهمان مدعو دکتر راجو کومار - بیمارستان تخصصی الکفیل
میهمان مدعو دکتر راجو کومار متخصص اعصاب - بیمارستان تخصصی الکفیل
2,226 بازدید
24 / 05 / 2017
بیمارستن تخصصی الکفیل
بیمارستن تخصصی الکفیل
1,694 بازدید
30 / 04 / 2017
برزگداشت روز جهانی دیابت از سوی بیمارستان تخصصی الکفیل در مح
برزگداشت روز جهانی دیابت از سوی بیمارستان تخصصی الکفیل در محوطه بین الحرمین الشریفین
2,065 بازدید
29 / 04 / 2017
با ساختار بیمه درمانی الکفیل آشنا شوید
با ساختار بیمه درمانی الکفیل آشنا شوید
1,480 بازدید
28 / 04 / 2017
کاشت اعضای مصنوعی در بدن بیماران در بیمارستان تخصصی الکفیل
کاشت اعضای مصنوعی در بدن 5 تن از مجروحان حشد الشعبی در بیمارستان تخصصی الکفیل
1,585 بازدید
08 / 02 / 2017
میزبانی بیمارستان تخصصی الکفیل از دکتر مهدی عبدالله
بیمارستان تخصصی الکفیل میزبان دکتر مهدی عبد الله - دکتر مهدی عبدالله متخصص بیماری های داخلی پس از بازگشت به وطن، در بیمارستان تخصصی الکفیل به معاینه بیماران عراقی پرداخت.
939 بازدید
01 / 02 / 2017
استقباال از دکتر مرتضی ادیب - بیمارستان تخصصی الکفیل
میزبانی بیمارستان تخصصی الکفیل از دکتر مرتضی ادیب متخصص حارجی مفاصل، تبدیل زانو، لگن و شکسته بند
832 بازدید
31 / 01 / 2017
تکنولوژی مایکروسین - بیمارستان تخصصی الکفیل
با تکنولوژی مایکروسین که در درمان سوختگی هاو زخم ها و بیماری دیابت بکار گرفته می شود، آشنا شوید
1,143 بازدید
31 / 01 / 2017
پزشکان بدون مزد - منطقه الوند
پزشکان بدون مزد - منطقه الوند
1,464 بازدید
30 / 01 / 2017
پزشکان بدون مزد - منطقه حی الطاقه - کربلای معلی
پزشکان بدون مزد - منطقه حی الطاقه - کربلای معلی
1,560 بازدید
30 / 01 / 2017
پزشکان بدون مزد - بیمارستان تخصصی الکفیل
پزشکان بدون مزد - بیمارستان تخصصی الکفیل
1,763 بازدید
29 / 01 / 2017
پزشکان غیر عراقی در بیمارستان تخصصی الکفیل
پزشکان غیر عراقی در بیمارستان تخصصی الکفیل
1,465 بازدید
29 / 12 / 2016
آمار جراحی چشم در بیمارستان تخصصی الکفیل در سال میلادی گذشته
آمار جراحی چشم در بیمارستان تخصصی الکفیل در سال میلادی گذشته