گالری فیلم » بیمارستان تخصصی الکفیل
این بخش به خدمات پزشکی و درمانی ارائه شده در بیمارستان الکفیل اختصاص دارد
تعداد بازدیدها : 59,673 تعداد پوشه ها : 40
1,567 بازدید
09 / 08 / 2017
پزشکان بدون مزد - شهر حله - استان بابل
پزشکان بدون مزد - شهر حله - استان بابل
954 بازدید
09 / 08 / 2017
یمارستان تخصصی الکفیل
درمان مجروحان انفجار تروریستی در کشور سوریه در بیمارستان تخصصی الکفیل
2,430 بازدید
06 / 08 / 2017
سلامت شما هدف ماست
سلامت شما هدف ماست - بیمارستان تخصصی الکفیل https://www.facebook.com/alkafeel.global
2,596 بازدید
25 / 05 / 2017
ورودی بیمارستان تخصصی الکفیل / اطلاعات
ورودی بیمارستان تخصصی الکفیل / اطلاعات
1,912 بازدید
24 / 05 / 2017
میهمان مدعو دکتر راجو کومار - بیمارستان تخصصی الکفیل
میهمان مدعو دکتر راجو کومار متخصص اعصاب - بیمارستان تخصصی الکفیل
2,035 بازدید
24 / 05 / 2017
بیمارستن تخصصی الکفیل
بیمارستن تخصصی الکفیل
1,620 بازدید
30 / 04 / 2017
برزگداشت روز جهانی دیابت از سوی بیمارستان تخصصی الکفیل در مح
برزگداشت روز جهانی دیابت از سوی بیمارستان تخصصی الکفیل در محوطه بین الحرمین الشریفین
1,960 بازدید
29 / 04 / 2017
با ساختار بیمه درمانی الکفیل آشنا شوید
با ساختار بیمه درمانی الکفیل آشنا شوید
1,392 بازدید
28 / 04 / 2017
کاشت اعضای مصنوعی در بدن بیماران در بیمارستان تخصصی الکفیل
کاشت اعضای مصنوعی در بدن 5 تن از مجروحان حشد الشعبی در بیمارستان تخصصی الکفیل
1,479 بازدید
08 / 02 / 2017
میزبانی بیمارستان تخصصی الکفیل از دکتر مهدی عبدالله
بیمارستان تخصصی الکفیل میزبان دکتر مهدی عبد الله - دکتر مهدی عبدالله متخصص بیماری های داخلی پس از بازگشت به وطن، در بیمارستان تخصصی الکفیل به معاینه بیماران عراقی پرداخت.
853 بازدید
01 / 02 / 2017
استقباال از دکتر مرتضی ادیب - بیمارستان تخصصی الکفیل
میزبانی بیمارستان تخصصی الکفیل از دکتر مرتضی ادیب متخصص حارجی مفاصل، تبدیل زانو، لگن و شکسته بند
578 بازدید
31 / 01 / 2017
تکنولوژی مایکروسین - بیمارستان تخصصی الکفیل
با تکنولوژی مایکروسین که در درمان سوختگی هاو زخم ها و بیماری دیابت بکار گرفته می شود، آشنا شوید
1,057 بازدید
31 / 01 / 2017
پزشکان بدون مزد - منطقه الوند
پزشکان بدون مزد - منطقه الوند
1,370 بازدید
30 / 01 / 2017
پزشکان بدون مزد - منطقه حی الطاقه - کربلای معلی
پزشکان بدون مزد - منطقه حی الطاقه - کربلای معلی
1,466 بازدید
30 / 01 / 2017
پزشکان بدون مزد - بیمارستان تخصصی الکفیل
پزشکان بدون مزد - بیمارستان تخصصی الکفیل
1,622 بازدید
29 / 01 / 2017
پزشکان غیر عراقی در بیمارستان تخصصی الکفیل
پزشکان غیر عراقی در بیمارستان تخصصی الکفیل
1,413 بازدید
29 / 12 / 2016
آمار جراحی چشم در بیمارستان تخصصی الکفیل در سال میلادی گذشته
آمار جراحی چشم در بیمارستان تخصصی الکفیل در سال میلادی گذشته