بیمارستان تخصصی الکفیل › کاشت اعضای مصنوعی در بدن بیماران در بیمارستان تخصصی الکفیل
28 / 04 / 2017
تعداد بازدیدها : 1,492
دفعات دانلود : 4
دانلود
کاشت اعضای مصنوعی در بدن 5 تن از مجروحان حشد الشعبی در بیمارستان تخصصی الکفیل