تعداد بازدیدها : 247,517 تعداد پوشه ها : 62
2,424 بازدید
04 / 04 / 2017
امام سجاد علیه السلام فرمودند : خدا عمویم عباس را رحمت کند،
امام سجاد علیه السلام فرمودند : خدا عمویم عباس را رحمت کند، او خود را فدای برادرش حسین علیه السلام نمود. از جان خود گذشت و هر دو دستش قطع شد. خداوند همانند جعفر طیّار به او دو بال عطا فرمود که در بهشت با فرشتگان پرواز کند . وی در نزد خداوند متعال جایگاه و منزلتی دارد که همه شهداء بدان غبطه می خورند.