کلیپ های ویدیویی با رزیولوشن بالا › امام سجاد علیه السلام فرمودند : خدا عمویم عباس را رحمت کند، او خود را فدای برادرش حسین علیه السلام نمود. از جان خود گذشت و هر دو دستش قطع شد. خداوند همانند جعفر طیّار به او دو بال عطا فرمود که در بهشت با فرشتگان پرواز کند . وی در نزد خداوند متعال جایگاه و منزلتی دارد که همه شهداء بدان غبطه می خورند.
04 / 04 / 2017
تعداد بازدیدها : 3,678
دفعات دانلود : 845
دانلود
امام سجاد علیه السلام فرمودند : خدا عمویم عباس را رحمت کند، او خود را فدای برادرش حسین علیه السلام نمود. از جان خود گذشت و هر دو دستش قطع شد. خداوند همانند جعفر طیّار به او دو بال عطا فرمود که در بهشت با فرشتگان پرواز کند . وی در نزد خداوند متعال جایگاه و منزلتی دارد که همه شهداء بدان غبطه می خورند.